შემოსავალი

როგორ გამოვთვალოთ კინოს ინვესტიციის შემოსავალი?

(1) ფილმის გამოსვლის შემდეგ, სალაროს ყველა ქვითარი ჩაიწერება ბილეთების ელექტრონულ სისტემაში და მონაცემები ერთნაირად შეჯამდება ჩინეთის კინოინდუსტრიის სპეციალური ფონდის ოფისში. სპეციალური ფონდის ოფისის სტატისტიკური მონაცემები უნდა იყოს მხარეთა შორის ანგარიშების გაზიარების საფუძვლად გამოიყენება. უპირველეს ყოვლისა, სპეციალური გადასახადი 3.3% და სპეციალური ფონდი 5% უნდა გადაიხადოს ფილმის ყველა შემოსავლისთვის. დარჩენილი 91,7 პროცენტი ითვლებოდა ფილმის "სადისტრიბუციო სალაროებად".

(2) სალაროებში, რომელიც შეიძლება დაიყოს ანგარიშებად, კინოთეატრები ინახავს 57% -ს, ხოლო China Film Digital დაიცავს 1-3% -ს სადისტრიბუციო სააგენტოს მოსაკრებლებისთვის. დარჩენილი 40-42% გადადის ფილმის მწარმოებლებსა და დისტრიბუტორებზე. ფილმის დისტრიბუტორი სადისტრიბუციო სააგენტოს მოსაკრებლად დააკისრებს სალაროების 5-დან 15 პროცენტს, რომელიც ეკუთვნის ფილმის დისტრიბუტორს. ანუ დისტრიბუციული სალაროების 2-6% გამოიყენება სადისტრიბუციო სააგენტოს მოსაკრებლად.

(3) ხშირ შემთხვევაში, დისტრიბუტორი წინასწარ ემზადება ფილმის პოპულარიზაციისა და დისტრიბუციისთვის, ამ შემთხვევაში დისტრიბუტორი აგებს სააგენტოს განაწილების საფასურის 12-20% -ს. თუ გამცემი გვპირდება გასცეს გარანტიები, შესყიდვები, პროდუქციის წინასწარი გადახდა ხარჯები და ა.შ., უფრო მეტი სადისტრიბუციო სააგენტოს გადასახადი დაერიცხება.

(4) პროდიუსერის მიერ გამოტანილი სალარო ქვითრების ფორმულაა: 1 * (1-0.033-0.05) * 40% * (1-0.1) = 0.33, რაც პროდიუსერის წილია ნორმალურ პირობებში. ფილმი 100 მილიონიანი RMB- ის საბოლოო სალაროებში მიიღებენ დაახლოებით 33 მილიონ RMB- ს სალაროებში დაბრუნებით.

გამოთვლის მარტივი ფორმულა არსებობს:

ინვესტიციის პროპორცია = (ინვესტიციის თანხა) / (ფილმის ღირებულება)

მოსალოდნელი მოგება = (სალაროს პროგნოზი) * 33% * (ინვესტიციის პროპორცია)

 

Მაგალითად :

100,000.00 RMB ინვესტიციის შემთხვევაში, ფილმის ღირებულებაა 100 მილიონი RMB, ხოლო სალაროებში - 1 მილიარდი,

საბოლოოდ შეგიძლიათ მიიღოთ სულ მცირე 330,000.00 RMB.

როგორც ქვემოთ:

ინვესტიციის თანხა 100,000.00 ფუნტი სტერლინგი
სალაროს პროგნოზი 1,000,000,000.00 ფუნტი სტერლინგი
ფილმის ღირებულება 100,000,000.00 ფუნტი სტერლინგი

გამოთვალეთ ახლა

ინვესტიციის პროპორცია = (ინვესტიციის თანხა) / (ფილმის ღირებულება)

= 100000/100000000 = 0,1%

მოსალოდნელი შემოსავალი = (სალაროს პროგნოზი) * 33% * (ინვესტიციის პროპორცია)

= 1000000000 * 33% * 0,1% = 330,000 RMB