უსაფრთხოების გარანტია

პროექტის შერჩევა

საინვესტიციო ჯგუფი აგროვებს და მოიპოვებს მაღალი ხარისხის პროექტებს

ტექნოლოგიის უსაფრთხოება

Aliyun– ის განვითარების დამოუკიდებელ პლატფორმაზე დაყრდნობით, დაშიფვრა HTTPS გადაცემა. მგრძნობიარე ინფორმაციის დაშიფრული შენახვა

დენის ფონი

China Investment Alliance– ის წევრი, China Investment Strength– ის საპატიო განყოფილება, ჩინეთის მცირე და საშუალო საწარმოების ზრდის ხელშეწყობის განყოფილება, კინოინვესტორების სახლის წევრი

Ინფორმაციის დაცვა

ინვესტორთა რეგისტრაციის ინფორმაცია, ანგარიშების სავაჭრო ინფორმაცია და სხვა ინფორმაცია დაშიფრული იქნება, კრიმინალებს არ მოიპარავენ. ჩვენ არასდროს გავამჟღავნებთ თქვენი ანგარიშის ინფორმაციას, ბანკის ინფორმაციას რაიმე მესამე პირთან რაიმე ფორმით.